Jelenlegi hely

szakmai nap

2019. március 20.

2. osztály, Róna Katalin

Zöngés, zöngétlen hangok differenciálása.
Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése; kommunikációs készség fejlesztése, a képzelet fejlesztése, a vizuális és auditív emlékezet fejlesztése, irányított gondolkodási képesség fejlesztése, asszociációs képesség fejlesztése.

letöltés


2018. november 21.

1. osztály, Szilvásiné Turzó Ágnes

Mi, hol van ?
Az összes betű ismerete, magánhangzók, mássalhangzók, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű, rövid hosszú hangok/betűk megkülönböztetése, a mássalhangzók képzésének ismerete.

letöltés

2. osztály, Róna Katalin

Kutya-macska barátság c. mese feldolgozása
Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése

letöltés

3. osztály, Mezősiné Barabás Orsolya

Történetalkotás képtörténet segítségével
A tanulók szókincsének bővítése, kifejezőkészségük fejlesztése szóban és írásban, együttműködés, kooperációs készség fejlesztése.

letöltés

4. osztály, fejlesztő csoport, Asbóthné Kriston Viktória logopédus

jelzős szerkezetek gyakorlása, történetszintézis alkotása szóban és írásban
Beszédfejlesztés mondat és szövegszinten. A szókincs bővítése, a szótalálási készség és a beszédfluencia fejlesztése.

letöltés

3. osztály, 3 fő fejlesztés, Kelemen Ildikó

Ellentétes jelentésű melléknevek, jelzős szerkezetek gyakorlása, mondatalkotás, mondatszintézis, szövegalkotás
Ellentétes jelentésű melléknevek, jelzős szerkezetek, állandósult szókapcsolatok, mondatalkotás, mondatszintézis, mert/de kötőszavak használatának gyakorlása, kép-mondat egyeztetés, képszintézis, szövegalkotás gyakorlása, szókincsbővítés, figyelem-, emlékezet-, logikus gondolkodás fejlesztése,

letöltés

4. osztály, Ungár Ágnes

Márton napi történet összeállítása
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, szövegtagolás és vázlatírás megsegítése

letöltés

4. osztály, Ungár Ágnes

A melléknév gyakorlása
Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése a tulajdonságot jelentő szavak felhasználásával, szókincsbővítéssel, mondatatalkotással.

letöltés

5. osztály, Szilágyi Éva

A zöngésség szerinti részleges hasonulás törvénye, gyakorlás, konszolidálás
A zöngésség szerinti részleges hasonulás felismerése és gyakorlása írásban és szóban; szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, beszédpercepció fejlesztése, helyesírás tudatosságának fejlesztése, szókincsbővítés

letöltés

5. osztály, Molnár Rita

Mássalhangzó-törvények gyakorlása (Részleges hasonulás és írásban jelölt teljes hasonulás)
A tanult mássalhangzó-törvények fogalmainak rendszerezése, felismerésük adott mondatokban

letöltés

A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése

Ungár Ágnes tanító, intézményvezető
Asbóthné Kriston Viktória gyógypedagógus

letöltés

 

régebbi szakmai napok anyagai a csatolmányokban

Támogassa Iskolánkat adója 1%-val

 

Adója 1%-val a Meixner Alapítványon keresztül

a Rákospalotai Meixner Általános Iskola,

valamint

az ambulanciáink működését támogatja.

Köszönjük támogatását.

A Meixner Alapítvány adószáma: 

1 8 1 6 8 9 8 7 – 2 – 4 2

Facebook oldalunk